dinsdag 28 mei 2013 20:43

Soccerskills gaat DVD uitbrengen

door  Wim Bouckaert

Ruim 7 zeer succesvolle jaren is voetbalacademie Soccerskills nu actief in de Bollenstreek. De basis van voetbalscholen is veelal dezelfde, het baas worden over de bal door middel van voetbaltechnische handelingen/trainingen. Soccerskills probeert onderscheidend te zijn door de juiste aandachtspunten te benadrukken.

Om ook voor de (ver)gevorderde spelertjes uitdagend en leerzaam te blijven is alleen technische handelingen trainen niet voldoende. Bij het trainen van deze groeperingen worden de technische vaardigheden verweven binnen pass-trap/afwerkoefeningen. Met name deze trainingen zullen binnenkort te zien zijn op DVD.

Eigenaar van Soccerskills Wim Bouckaert heeft een professioneel bedrijf ingehuurd om een groot aantal van zijn zelfgemaakte trainingen vast te laten leggen. De groep waarmee die hier voor is gevraagd is een gevarieerd groepje van verschillende voetbalniveau’s. Allen hebben echter dezelfde basistrainingen bij Soccerskills doorlopen. Ieder op zijn eigen niveau. Ieder heeft zich dan ook op zijn eigen niveau door ontwikkeld.

Half juni zal de DVD, in eerste instantie in kleine oplage, klaar zijn voor de verkoop. Bestellen kan via de webshop www.allsports4u.nl of rechtstreeks via de mail binnen Soccerskills.
Kostprijs wordt nog nader bepaald.

soccerskills film 2

Laatst gewijzigd op: dinsdag 28 mei 2013 20:53